Sprzedajesz swoje produkty do Francji?

Zarejestruj się w systemie dualnym, uzyskaj numer EPR by uniknąć kary w wysokości 15 tys. EUR.

Uzyskaj numer UIN (ang. unique identification numer) i licencję na wprowadzanie opakowań na rynek francuski.

Przepisy dotyczące prawa opakowaniowego we Francji są dość podobne do tych obowiązujących w Niemczech.  Producenci i dystrybutorzy produktów we Francji są zobowiązani do odzyskiwania i recyklingu opakowań. Odbywa się to poprzez rejestrację oraz licencjonowanie liczby opakowań wprowadzanych na rynek francuski.

Jakich opakowań dotyczy obowiązek?

 • Opakowań jednostkowych wprowadzonych na rynek francuski
 • Opakowań zbiorczych i transportowych wprowadzonych na rynek francuski
 • Jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych wprowadzonych na rynek francuski
 • Opakowań po środkach chemicznych i niebezpiecznych

Przedsiębiorcy muszą licencjonować zarówno opakowania produktowe/handlowe, jak i opakowania wysyłkowe. Obowiązek występuje od wprowadzenia pierwszego opakowania na rynek francuski i dotyczy również przedsiębiorców w e-handlu niemających siedziby we Francji.

 

Jak uzyskać numer UIN EPR we Francji? Wielu z nas używa określenia rejestracja LUCID we Francji.

We Francji przepisy regulujące rozporządzanie odpadami opakowaniowymi (ROP – rozszerzona odpowiedzialność producenta) zobowiązują firmy, które wprowadzają do obrotu na terenie Francji opakowania, do uczestniczenia w systemie zwrotu opakowań. Temu obowiązkowi podlegają m.in.:

 • producenci,
 • sprzedawcy detaliczni i internetowi,
 • podmioty butelkujące mające swoją siedzibę na terytorium Francji,
 • importerzy oferujący produkty bezpośrednio francuskim konsumentom, bez względu na to, czy mają siedzibę na terytorium Francji i czy posługują się francuskim NIPem.

Trzeba robić to co się lubi, a wtedy robi sie to dobrze ... :)

 • Poprowadzimy Cię przez cały proces rejestracji EPR we Francji i uzyskania numeru UIN.
 • Pomożemy przy założeniu konta i wykupieniu licencji na opakowania (podpisanie umowy/wykupienie licencji u firmy recyklingowej).
 • Zajmiemy się obsługą raportów rocznych w systemie dualnym.
 • Zajmiemy się rozliczeniem w firmie recyklingowej.
0

Wykonanych rejestracji

Sprzedajesz na Marketplace? Np. Amazon, eBay, Allegro?

Spotkają Cię ograniczenia w sprzedaży do Francji i Niemiec bez numerów EPR : we Francji UIN, w Niemczech LUCID

Przepisy we Francji i w Niemczech nie zezwalają na sprzedaż i wysyłkę produktów do ich krajów, jeśli sprzedający nie ma odpowiednich numerów EPR. Dlatego jeśli nie dodasz numerów EPR właściwych dla danego kraju, wówczas:

 • klient, który w ustawieniach lokalizacji wybierze Francję lub Niemcy jako kraj dostawy to niestety nie zobaczy Twoich ofert z wysyłką do tych krajów.
 • klient, który w lokalizacji wybierze inny kraj dostawy, na przykład Polskę, ale podczas płatności w formularzu dostawy poda francuski lub niemiecki adres dostawy to nie będzie miał możliwości opłacić zakupu i tym samym nie złoży zamówienia.

WAŻNE !

Sprzedając na Amazon czy Ebay bez nr EPR, twoje konto zostanie zablokowane.

Nie rejestrując opakowań w Niemczech i Francji  Twój kanał sprzedaży zostanie zablokowany.

Chcesz wiedzieć więcej na temat LUCID ?

Kluczowa kwestia !

Potrzebujesz zarejestrować tylko i wyłącznie opakowania które wprowadzasz na rynek Francji? Sprawdź czy twój produkt wprowadzany na rynek francuski znajduje się  w chociaż 1 z poniższych kategorii produktów.

 

Meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, opony, chemikalia, minerały i oleje syntetyczne, art. sportowe, art. budowlane, art. ogrodowe, medyczne. Jeśli tak, to podlegasz  dodatkowym rejestracjom na poszczególne kategorie produktów.

Koszt rejestracji dodatkowej kategorii wynosi 1200 zł netto za każdą kategorię.

W mailu podsumowującym prześlemy dane logowania do obu platform oraz załączymy  faktury do wniesienia opłat do firmy recyklingowej.

Oferujemy pomoc w rejestracji i obsłudze systemu dualnego EPR we Francji.

Jak wygląda proces rejestracji przez MK-expert?

Czas rejestracji około 1 tygodnia

Podaj adres email i numer telefonu

Prześlij wyciąg z KRS lub CEIDG

Określ jakie produkty wysyłasz do Francji

Koszt naszej usługi wynosi 2400 zł netto

Ustandaryzowana opłata recyklingowa na rynku francuskim za opakowania dla ilości mniejszej niż 10.000 szt. produktów to 80 euro – płatne do organizacji odpowiedzialnej za recykling, jeśli zamierzasz wprowadzić 10.000 – 20.000 szt. produktów to opłata recyklingowa wyniesie 150 euro.

Deklaracje i raporty o opakowaniach we Francji.

Każdy z krajów unijnych definiuje ramy prawne swoich działań. We Francji obowiązuje ustawa AGEC – Anti-Waste for a Circular Economy.

 

Zgodnie z definicją prawa AGEC, Twoja firma jest zobowiązana do składania corocznych deklaracji do firmy recyklingowej  o wprowadzonych na rynek opakowaniach. Po rejestracji raz w roku masz obowiązek zgłosić faktyczne ilości wprowadzonych na rynek opakowań.

Termin złożenia deklaracji

Deklarację masz obowiązek sporządzić w okresie od 1 stycznia do 28 lutego roku następnego po wprowadzeniu do obrotu opakowań.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie złożenia deklaracji? 

Zgłoś się do nas.  

 

Koszt usługi sporządzenia i złożenia deklaracji 800 zł netto.

Kary

 

Zgodnie z art. L541-9-4 francuskiej ustawy AGEC za każde naruszenie obowiązków w zakresie informacji i raportowania w CITEO  nakładane są kary finansowe. Grzywna wynosi 15 tys. EUR.

Jest sporo obowiązków i ryzyka jeśli nie postępujesz zgodnie z prawem.

Nie zwlekaj i nie ryzykuj! Dzięki naszej kompleksowej usłudze spełnisz wymagania prawne.