29 sierpnia 2022

Sprawozdanie reklamówki

SPRAWOZDANIE O ILOŚCI NABYTYCH I WYDANYCH REKLAMÓWEK

Jeśli prowadzisz jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferujesz torby na zakupy z tworzywa sztucznego (tzw. reklamówki) przeznaczone do pakowania produktów oferowanych przez siebie, masz obowiązek  pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Uwaga!

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Twoje obowiązki w związku z wprowadzaniem reklamówek do obrotu:

 • Wpis do rejestru BDO
 • Pobieranie opłaty recyklingowej w wysokości 20 groszy od każdej wydanej reklamówki
 • Dokonywanie wpłat pobranej opłaty recyklingowej do 15 dnia po zakończonym kwartale
 • Prowadzenie ewidencji zakupionych i wydanych reklamówek oddzielnie dla każdej jednostki handlowej
 • Złożenie rocznego sprawozdania w systemie BDO marszałkowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego

Sprawozdanie

należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Termin złożenia sprawozdań

do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Termin dokonania wpłat

kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Czy wiesz, że:

Nawet co drugi przedsiębiorca nie wie, że powinien składać roczne sprawozdania BDO?

Tylko 20% składanych sprawozdań jest poprawnie wypełniona?

Kara za nieprawidłowości w zakresie wpisu i prowadzenia BDO sięga nawet 1 miliona zł.

Potrzebujesz wsparcia w dopełnieniu formalności?
Możesz na nas liczyć!

Usługa
SPRAWOZDANIE OPŁATA RECYKLINGOWA – REKLAMÓWKI obejmuje :

Koszt usługi

300 zł.

netto +VAT

0

Wykonanych sprawozdań

Jak wygląda proces złożenia sprawozdania przez MK-expert?

 1. podaj NIP działalności oraz adres e-mail;
 2. otrzymasz e-mail z wygenerowanym pełnomocnictwem gotowym do podpisania profilem zaufanym, pełnomocnictwo jest sporządzone wg. obowiązującego wzoru ustawowego wymaganego przez urząd marszałkowski. Otrzymasz od nas instrukcję podpisania dokumentu;
 3. MK-expert zajmie się opłatą skarbową za pełnomocnictwo, nie musisz jej uiszczać – my zrobimy to za Ciebie bez dodatkowych kosztów;
 4. dodaj eksperta BDO do Twojego konta BDO jako użytkownika, nie martw się, otrzymasz od nas instrukcję a proces zajmie około 2 minut;
 5. udostępnij nam ewidencję nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego;
 6. poinformuj nas czy dokonałeś opłaty recyklingowej i w jakiej wysokości
 7. po złożeniu sprawozdania otrzymasz od nas UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru);
 8. po weryfikacji i zatwierdzeniu sprawozdania przez urząd, poinformujemy Cię o tym;
 9. jeśli nie uiściłeś opłaty recyklingowej, otrzymasz od nas wykaz prawidłowych kont bankowych na jakie należy uiścić opłaty wraz z kwotami i tytułami przelewów;
 10. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie.

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BDO:

Jeżeli z weryfikacji rocznego sprawozdania BDO wynika, że informacje przekazane przez podmiot składający sprawozdanie są niezgodne ze stanem faktycznym, sprawozdanie zawiera błędy to marszałek województwa wzywa na piśmie do korekty rocznego sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem niewypełnienia obowiązku przekazania rocznego sprawozdania.

SPRAWOZDANIE BDO PO TERMINIE?

Nie złożyłeś jeszcze sprawozdania BDO? Nie czekaj na wezwanie z urzędu marszałkowskiego.
Nie martw się, tym też się zajmiemy.

Jesteś w grupie, która otrzymała wezwanie do korekty sprawozdania BDO lub nie złożyła sprawozdania w ustawowym terminie?

Masz dość biurokracji?

Nie chcesz tracić cennego czas?

Sporządzimy i wyślemy sprawozdanie lub jego korektę  za Ciebie.

 

Nie trać czasu!

MK-Expert

Nasze motto :

„Trzeba robić to co się lubi, a wtedy robi się to dobrze!”

Chcesz się z nami skontaktować? Użyj poniższego formularza lub po prostu zadzwoń.