Rejestracja i raportowanie do KOBiZE-

Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Zgodnie z ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek zarejestrowania się w bazie KOBIZE i składania na bieżąco (do końca lutego każdego roku) raportów o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji i raportowania w bazie KOBiZE?

Wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje

Jeśli posiadasz instalację w postaci urządzeń technicznych:

 • eksploatujesz pojazdy, dotyczy Ciebie nawet jeśli posiadasz w firmie 1 pojazd
 • piec
 • kocioł
 • agregat prądotwórczy
 • stanowisko spawalnicze
 • komorę lakierniczą
 • nagrzewnicę
 • wędzarnię
 • klimatyzatory
 • urządzenia chłodnicze
 • prowadzisz hodowlę drobiu

zarejestruj się w bazie KOBiZE i pamiętaj o rocznych raportach składanych do 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy.

REJESTRACJA W KOBiZE

W celu złożenia raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, w pierwszej kolejności podmiot musi złożyć wniosek o utworzenie konta w Krajowej Bazie.

Konto w Krajowej Bazie może być utworzone wyłącznie na podstawie dostępnego na stronie formularza rejestracyjnego i wniosku wygenerowanego na podstawie podanych przez podmiot danych.

 

Wniosek o utworzenie konta w KOBIZE należy złożyć oddzielnie dla każdego zakładu, w którym znajduje się chociażby jedna instalacja mogąca powodować emisję do powietrza którejkolwiek substancji zawartej w załączniku do Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

MK-expert prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie rejestracji i raportowania do KOBIZE.

Począwszy od rejestracji, poprzez pomoc w prowadzeniu odpowiednich ewidencji, aż po składanie corocznych raportów.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rejestracji w KOBiZE?

Zamów usługę rejestracji w KOBIZE a my zajmiemy się resztą.

Koszt usługi rejestracji w KOBiZE

300 zł netto + VAT

Ile czasu potrzeba na rozpatrzenie wniosku przez KOBIZE?

W przypadku dostarczenia kompletu dokumentów potrzebnych do rejestracji wniosku, administrator Krajowej Bazy ma 21 dni roboczych na jego rozpatrzenie.

RAPORT KOBiZE

Firmy, które powinny sporządzać raport KOBiZE, muszą umieścić w nim informacje dotyczące:

 • wielkości emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery oraz innych lotnych substancji
 • rozmiarów produkcji i rodzaju paliw oraz innych surowców, jakie towarzyszą emisjom,
 • zastosowanych środków technicznych ograniczających emisję
 • wielkości zredukowanej emisji na skutek stosowania tych środków
 • przewidywanych wielości przyszłych emisji związanych z uruchomieniem nowych przedsięwzięć

Jak określić  wielkość emisji? Wielkość emisji ustala się za pomocą:

 

 • zużycia paliw lub surowców i odpowiadającym tym wielkościom wskaźnikom emisji
 • na podstawie wielkości produkcji
 • prowadzonych przez podmiot pomiarów emisyjnych

Raport KOBiZE składa się z trzech podstawowych działów:

 

 • sprawozdanie dla miejsc korzystania ze środowiska (MKzŚ)
 • sprawozdanie z eksploatacji urządzeń,
 • sprawozdanie dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

Sporządzenie Raportu KOBiZE jest bardzo skomplikowane i czasochłonne.

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu raportu?

Zamów usługę raport KOBIZE, a  my zajmiemy się resztą.

Koszt usługi przygotowania i wysłania raportu w bazie KOBiZE

od 700 zł netto + VAT

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ RAPORT DO KOBIZE?

 

Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami składa się raz w roku.

Termin złożenia sprawozdania upływa 28 lutego.

Raport KOBiZE dotyczy osób korzystających ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, a także przedsiębiorców korzystających ze środowiska jedynie w zakresie spalania paliw silnikowych. Wielkość przedsiębiorstwa, czy stopień oddziaływania na środowisko nie mają w tym zakresie żadnego znaczenia.

RAPORT KOBIZE  PO TERMINIE?

Nie złożyłeś jeszcze raportu? Nie czekaj na wezwanie!.

Nie martw się, tym też się zajmiemy.

 

Jesteś w grupie, która otrzymała wezwanie do korekty raportu lub nie złożyła go w ustawowym terminie?

Masz dość biurokracji?

Nie chcesz tracić cennego czas?

Sporządzimy i wyślemy raport  lub jego korektę  za Ciebie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2009 nr 130, poz. 1070),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r., o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ( Dz. U. 2010 nr 249, poz. 1657).