ISOH obowiązkowe Czeskie BDO

Rejestracja opakowań w czeskim BDO – ISOH

Zacznijmy od podstaw…

Każdy podmiot, który wprowadza opakowania lub produkty w opakowaniach na rynek czeski, ma obowiązek rejestracji w ISOH wynikający z czeskiej ustawy o opakowaniach nr 477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).

UWAGA!

Kto jest zwolniony z rejestracji na Czeskiej Liście Podmiotów wprowadzających opakowania?

Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach na rynek czeski, który spełnia dwa poniższe warunki, jest zwolniony z obowiązku rejestracji w czeskim odpowiedniku BDO tj. w systemie ISOH

 • Jeśli wprowadzasz na rynek czeski mniej niż 300 kg opakowań rocznie
 • i jednocześnie Twój roczny obrót jest mniejszy niż 25 000 000 CZK (ok. 4,4 mln zł.) łącznie dla wszystkich rynków.

Kto jest wprowadzającym opakowania na rynek czeski?

Podmioty czyli osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wprowadzają opakowania do obrotu czyli importują opakowania, napełniają lub sprzedają swoje produkty w opakowaniach w Republice Czeskiej.

Co w Czechach jest opakowaniem?

Opakowanie definiuje się jako produkt wykonany z materiału o dowolnej frakcji przeznaczony do przechowywania, ochrony, transportu, dostarczania lub prezentacji produktów przeznaczonych dla konsumentów lub innego użytkownika końcowego.

 

Oznakowanie opakowań w Czechach.

Ustawa o opakowaniach nie nakłada obowiązku oznaczania opakowań wprowadzanych do obrotu.  Jeżeli jednak zdecydujesz się na oznakowanie materiału, z którego zostało wykonane opakowanie, masz obowiązek dokonać jego identyfikacji zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 6 czeskiej ustawy o opakowaniach.

Jakie obowiązki musi spełnić wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach na rynek czeski?

 1. Wpis na Czeską Listę Podmiotów.

  Każdy podmiot wprowadzający do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach ma obowiązek złożyć wniosek o wpis na Listę podmiotów ISOH zobowiązanych do odzysku odpadów opakowaniowych w terminie 60 dni od dnia powstania tego obowiązku.

 2. Opłata rejestracyjna

  Za wpis na Listę Podmiotów jesteś zobowiązany wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 800 CZK.

  Masz również obowiązek uiszczać opłatę roczną w tej samej wysokości za utrzymanie wpisu na Liście Podmiotów w kolejnych latach kalendarzowych, zawsze za upływający rok kalendarzowy do 15 lutego następnego roku.

 3. Ewidencja wprowadzonych opakowań.

  Podmioty zarejestrowane na Liście Podmiotów ISOH mają obowiązek prowadzić bieżącą ewidencję wprowadzonych opakowań. Masz obowiązek przechowywać ewidencję przez co najmniej 5 lat i wykazać dokładność danych.

 4. Raportowanie

  Masz obowiązek złożyć raport kwartalny do organizacji odzysku opakowań na podstawie prowadzonej przez siebie ewidencji opakowań. Raport złóż do 10 dnia miesiąca po każdym zakończonym kwartale.

 5. Autoryzowany przedstawiciel

  Jeśli Twoja firma nie ma siedziby w Czechach to jesteś zobowiązany do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela i podpisania z nim umowy i przystąpienia do zbiorowego systemu zgodności. Tutaj również musisz liczyć się z opłatą dla autoryzowanego przedstawiciela w wysokości 1600 CZK, z czego 800 CZK to opłata administracyjna natomiast 800 CZK zostanie przekazane do Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska.

 6. Zapewnienie odbioru i recyklingu lub ponownego użycia odpadów opakowaniowych.

  Aby spełnić obowiązek jesteś zobowiązany do podpisania umowy z czeską organizacją odzysku opakowań. Umowę należy podpisać wyłącznie w wersji czeskiej, tłumaczenie liberalne ma jedynie charakter informacyjny.

  Podmiot ma obowiązek prowadzić ewidencję ilości opakowań, które wprowadza na rynek czeski i raportować to kwartalnie, wypełniając sprawozdania kwartalne do organizacji odzysku opakowań.

 7. Twój udział finansowy w kosztach utylizacji i recyklingu odpadów opakowaniowych.

  Najistotniejszym obowiązkiem wynikającym z czeskiego prawa jest udział w kosztach likwidacji opakowań po wprowadzeniu na rynek czeski. W przypadku opakowań B2B jak i B2C za ich prawidłową utylizację i recykling odpowiada osoba, która wprowadza je na rynek: producent, importer lub sprzedawca.

 8. Sankcje karne.

  Niewykonanie zobowiązań podlega karom do wysokości od 1 do 10 mln CZK, w zależności od charakteru i stopnia naruszenia.

 9. Koszt recyklingu i utylizacji odpadów opakowaniowych.

PODSTAWOWY CENNIK

Wykaz zapewniający spełnienie obowiązku odbioru i odzysku odpadów opakowaniowych w systemie zgodności

Stawki kosztów za uprzątnięcie odpadów opakowaniowych

Rodzaj opakowań

Stawka 

Pojemniki na napoje

550 CZK/tonę 

Paczki i opakowania

550 CZK/tonę 

Kubki na napoje

550 CZK/tonę 

Pojemniki na żywność

550 CZK/tonę 

Plastikowe torby na zakupy

550 CZK/tonę 

BDO Czechy

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT. 

Stawki mogą być wyższe, znaczenie ma frakcja opakowania.

Uzyskaj wpis na Czeską Listę Podmiotów aby nie narazić się na wysokie kary finansowe.

Nie wiesz jak zacząć? 

Skontaktuj się z nami a my przebrniemy przez cały proces rejestracji w Twoim imieniu. 

Usługa REJESTRACJA obejmuje:

 1. Rejestracja w ISOH
 2. Umowa z autoryzowanym przedstawicielem
 3. Umowa z organizacją odzysku opakowań

Czas rejestracji 

Wniosek złożymy w ciągu 3 dni roboczych, kolejno otrzymasz umowy w języku czeskim w wersji papierowej lub elektronicznej do podpisania. Po ich podpisaniu składamy kolejny wniosek i oczekujemy 6-8 tygodni na nadanie numeru w ISOH. Certyfikat wystawiany przez organizację odzysku opakowań stanowi potwierdzenie rejestracji. 

Jakich danych potrzebujemy od Ciebie do rejestracji?

adres email, który wskażemy na czeskich umowach, 

– telefon kontaktowy,

– wyciąg z KRS lub CEIDG,

– określenie produktów, jakie są/będą wysyłane na rynek czeski,

– wskaż jakich opakowań używasz, np. sprzedażowe, zbiorcze czy transportowe. Kolejno, jeśli masz np. opakowania z tworzyw sztucznych to wskaż rodzaj materiału z jakiego jest wykonane np. PET, PE, PP, PS, XPS, PVC.  Lub inne, wielomateriałowe, biodegradowalne, sztywne/elastyczne, bezbarwne/kolorowe. Te wszystkie informacje mają znaczenie. 

-szacunkowe ilości opakowań (w kg) jakie zamierasz wprowadzić na rynek czeski np. papier 4500kg, plastik (folia, wypełnienia) 100 kg

Koszt wykonania usługi 2 500 zł netto

 

SPRAWOZDANIE KWARTALNE

Po zakończonym kwartale do 10 dnia miesiąca należy złożyć sprawozdanie z faktycznej ilości wysłanych opakowań.  

Sprawozdania sprawiają przedsiębiorcom spore trudności. W porównaniu do innych krajów Wspólnoty Europejskiej czeskie wymogi w tym zakresie są bardzo skomplikowane. Największym problemem jest ilość kategorii opakowań przeznaczonych do raportowania. Raporty polegają na wypełnianiu dużej ilości rozbudowanych tabel ujętych w różnych grupach. Opakowania dzielą się między innymi na opakowania sprzedażowe, grupowe i transportowe. Kolejno w każdej grupie należy wskazać dokładną ilość opakowań w poszczególnych kategoriach, takich jak plastik, papier, drewno, szkło itd. W ramach powyższych kategorii wyodrębnione są kolejne podkategorie odpowiadające właściwościom danych materiałów, przykładowo: opakowania plastikowe PET, PE, PP, PS, XPS, PVC, inne, wielomateriałowe, biodegradowalne, sztywne/elastyczne, bezbarwne/kolorowe, wprowadzone na rynek po raz pierwszy/pochodzące z recyclingu itd.).

Tym tematem również się zajmujemy, koszt sprawozdania kwartalnego wynosi 500 zł netto.

Jesteśmy tu po to, aby zadbać o Twój biznes.

Nasze motto:

„Trzeba robić to co się lubi, a wtedy robi się to dobrze!”

Chcesz się z nami skontaktować? Użyj poniższego formularza lub po prostu zadzwoń.