Sprawozdanie BDO

SPRAWOZDANIE BDO 

W systemie BDO wyróżniamy 3 rodzaje sprawozdań:

 1. sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi;
 2. sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami;
 3. sprawozdania komunalne

 

Zadajesz sobie pytanie czy obowiązek złożenia rocznego sprawozdania dotyczy również Ciebie? Poniżej znajduje się lista podmiotów zobowiązanych do złożenia sprawozdania BDO.

 

Według zapisów w ustawach obowiązkowi temu podlegają m. in.:

 1. wprowadzający produkty w opakowaniach;
 2. wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania;
 3. eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach;
 4. jednostki handlu objęte opłatą recyklingową za torby z tworzyw sztucznych;
 5. wprowadzający na terytorium kraju produkty (np. oleje, opony, preparaty smarowe) oraz wprowadzający pojazdy na terytorium kraju;
 6. autoryzowany przedstawiciel;
 7. wytwórca odpadów;
 8. zbierający i przetwarzający odpady;
 9. wytwórca komunalnych osadów ściekowych;
 10. prowadzący stację demontażu pojazdów, prowadzący strzępiarkę;
 11. wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE);
 12. zbierający ZSEiE, zakład przetwarzania ZSEiE;
 13. prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z demontażu ZSEiE;
 14. wprowadzający baterie i akumulatory, zbierający zużyte baterie i akumulatory;
 15. prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

Termin złożenia sprawozdania

Sprawozdanie złóż elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO, do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Kiedy przedawnia się obowiązek złożenia sprawozdania?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, za który trzeba było sporządzić sprawozdanie.

 

 

Czy wiesz, że:

WAŻNE !

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składamy w systemie BDO do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności podmiotu. Jeżeli prowadzisz działalność w więcej niż w jednym województwie , złóż oddzielnie sprawozdanie dla każdego województwa. 

Potrzebujesz wsparcia w dopełnieniu formalności?

Możesz na nas liczyć!

Usługa SPRAWOZDANIE BDO obejmuje :

Koszt usługi

450 zł  netto +VAT – odpady

 500 zł netto +VAT – opakowania

    1300 zł netto + VAT – komunalne

3300 zł netto + VAT –

JAP BDO 

0

Wykonanych sprawozdań

Jak wygląda proces złożenia sprawozdania przez MK-expert?

 1. podaj NIP działalności oraz adres e-mail;
 2. otrzymasz e-mail z wygenerowanym pełnomocnictwem gotowym do podpisania profilem zaufanym, pełnomocnictwo jest sporządzone wg. obowiązującego wzoru ustawowego wymaganego przez urząd marszałkowski. Otrzymasz od nas instrukcję podpisania dokumentu;
 3. MK-expert zajmie się opłatą skarbową za pełnomocnictwo, nie musisz jej uiszczać – my zrobimy to za Ciebie bez dodatkowych kosztów;
 4. dodaj eksperta BDO do Twojego konta BDO jako użytkownika, nie martw się, otrzymasz od nas instrukcję a proces zajmie około 2 minut;
 5. udostępnij nam ewidencję wprowadzonych produktów czy opakowań, ewidencję odpadów zobaczymy na Twoim koncie BDO;
 6. po złożeniu sprawozdania otrzymasz od nas UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru);
 7. po weryfikacji i zatwierdzeniu sprawozdania przez urząd, poinformujemy Cię o tym;
 8. jeśli podlegasz obowiązkowi uiszczenia opłat produktowych i na publiczne kampanie edukacyjne, otrzymasz od nas wykaz prawidłowych kont bankowych na jakie należy uiścić opłaty wraz z kwotami i tytułami przelewów;
 9. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie.

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BDO:

Jeżeli z weryfikacji rocznego sprawozdania BDO wynika, że informacje przekazane przez podmiot składający sprawozdanie są niezgodne ze stanem faktycznym, sprawozdanie zawiera błędy to  marszałek województwa wzywa na piśmie do korekty rocznego sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem niewypełnienia obowiązku przekazania rocznego sprawozdania o odpadach.

Chętnie Tobie pomożemy w sporządzeniu korekty sprawozdania.

SPRAWOZDANIE BDO PO TERMINIE?

Nie złożyłeś jeszcze sprawozdania BDO? Nie czekaj na wezwanie z urzędu marszałkowskiego.

Nie martw się, tym też się zajmiemy.

Jesteś w grupie, która otrzymała wezwanie do korekty sprawozdania BDO lub nie złożyła sprawozdania w ustawowym terminie?

Masz dość biurokracji?

Nie chcesz tracić cennego czasu?

Sporządzimy i wyślemy sprawozdanie lub jego korektę  za Ciebie.

Nie trać czasu!

 

 

to może być Twój ekspert ds. BDO

Nasze motto:

„Trzeba robić to co się lubi, a wtedy robi się to dobrze!”

 
 
Chcesz się z nami skontaktować? Użyj poniższego formularza lub po prostu zadzwoń.