Audyt BDO

AUDYT BDO

Z uwagi na nieprzystępność przepisów oraz decentralizację ich w kilku ustawach i rozporządzeniach, wielu przedsiębiorców nie jest świadomych ciążących na nich obowiązków związanych z BDO, co skutkuje nakładaniem na przedsiębiorstwa kar administracyjnych sięgających nawet 1 miliona złotych.

Jedna z podstawowych zasad prawa mówi:

IGNORANTIA IURIS NOCET – ŁAC.

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI

Chcesz uchronić swoją Firmę przed kolosalnymi sankcjami karnymi? Oferujemy Tobie usługę audyt BDO. Audyt obejmuje obiektywną ocenę działalności firmy pod kątem spełniania wymogów formalno- prawnych BDO. Z uwagi na brak świadomości i problemy z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w zakresie BDO, wielu z nich popełnia błędy w realizacji ustawowych obowiązków. Potrzebujesz niezależnej oceny prawidłowości wdrożenia BDO w swojej Firmie oraz stosowania się do przepisów? Usługa Audyt BDO jest właśnie dla Ciebie.

Usługa Audyt BDO obejmuje :

 • audyt zasadniczy – szczegółowe poznanie profilu firmy i podjęte dotychczasowe działania związane z BDO
 • wywiad z przedstawicielem firmy
 • konsultacja z ekspertem ds. BDO
 • weryfikację poprawności wpisu do BDO
 • weryfikację zakresu obowiązku ewidencjonowania opakowań, produktów i odpadów
 • weryfikację potrzeby posiadania decyzji odnośnie wytwarzania odpadów
 • weryfikację poprawności sporządzanych Kart Przekazania Odpadów -KPO
 • weryfikację poprawności prowadzonych Kart Ewidencji Odpadów-KEO
 • wskazanie metodyki ewidencjonowania opakowań
 • przegląd wpisów do BDO kontrahentów w zakresie odbioru odpadów
 • sprawdzenie wykonywania obowiązków wynikających z umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach firmowych
 • weryfikację klasyfikacji kodów odpadów zgodnie z klasyfikacją  w obowiązującym katalogu odpadów
 • analizę właściwie określonych opakowań obciążonych obowiązkiem ustawy
 • weryfikację prawidłowości wyliczenia i uiszczenia kwoty należnej opłaty produktowej
 • weryfikację i wskazanie obowiązku sprawozdawczego do odpowiedniego Marszałka    województwa
 • weryfikację terminowości i zakresu sporządzanych sprawozdań w BDO
 • kontrolę wymaganych opłat rocznych, produktowych oraz ewidencji i sprawozdań w tym zakresie
 • podsumowanie audytu – weryfikacja materiału dowodowego zebranego podczas audytu
 • opracowanie raportu z przeprowadzonych działań, ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi związane z BDO nie są realizowane lub są realizowane nieprawidłowo
 • wskazanie konsekwencji administracyjnych oraz sformułowanie zaleceń mających na celu uregulowanie niezgodności
 • przedstawienie raportu z audytu –omówienie raportu końcowego i określenie działań naprawczych wraz z harmonogramem prac.
0

Wykonanych audytów

Koszt wykonania usługi jest ustalany indywidualnie

od 2 000 zł netto + VAT

Dzięki tej usłudze wskażemy nieprawidłowości, aby wprowadzić  działania naprawcze, które pozwolą Tobie uniknąć poważnych sankcji karnych.

Czy wiesz, że:

Audyt BDO jest usługą dostosowaną do Twoich wymagań oraz specyfiki prowadzonej działalności. Przygotowanie oferty usługi wymaga udzielenia odpowiedzi reprezentanta Twojego przedsiębiorstwa na temat profilu działalności. W tym celu prosimy o kontakt.

Audyt BDO to przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji zobowiązań wynikających z:

 1. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 2. Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jesteśmy tu dla Ciebie !

MK-expert cechuje elastyczne podejście do specyfiki działalności klienta.

Nie zwlekaj, zdaj się na ekspertów, zadbamy o Twój cenny czas i budżet biorąc te skomplikowane sprawy w swoje ręce.

     

           Nie trać czasu!

to może być Twój ekspert ds. BDO

Nasze motto:

„Trzeba robić to co się lubi, a wtedy robi się to dobrze!”

Chcesz się z nami skontaktować? Użyj poniższego formularza lub po prostu zadzwoń.