Aktualizacja BDO

Aktualizacja danych poprzez wniosek aktualizacyjny jest wymagana w przypadku:

 1. rozpoczęcia nowej działalności wymagającej wpisu do rejestru, np. import produktów w opakowaniach;
 2. zmiany organizacji odzysku lub tzw. porozumienia (baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, produktów w opakowaniach, olejów, opon itp.);
 3. wytworzenia nowego rodzaju odpadu;
 4. transportu nowych rodzajów odpadów;
 5. zmiany danych teleadresowych firmy;
 6. nowego miejsca prowadzenia działalności;
 7. zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

 

Jakie sankcje karne grożą podmiotom, za działanie niezgodne z przepisami?

 1. za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;
 2. za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny;
 3. za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł.

Termin złożenia wniosku

Wniosek aktualizacyjny należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Usługa AKTUALIZACJA BDO obejmuje:

Koszt usługi

400 zł. netto +VAT

0

Wykonanych aktualizacji

Jak wygląda proces aktualizacji przez MK-expert?

 1. podaj NIP działalności oraz adres e-mail;
 2. otrzymasz e-mail z wygenerowanym pełnomocnictwem gotowym do podpisania profilem zaufanym, pełnomocnictwo jest sporządzone wg. obowiązującego wzoru ustawowego wymaganego przez urząd marszałkowski. Otrzymasz od nas instrukcję podpisania dokumentu;
 3. MK-expert zajmie się opłatą skarbową za pełnomocnictwo, nie musisz jej uiszczać – my zrobimy to za Ciebie bez dodatkowych kosztów;
 4. dodaj eksperta BDO do Twojego konta BDO jako użytkownika, nie martw się, otrzymasz od nas instrukcję a proces zajmie około 2 minut;
 5. po złożeniu wniosku aktualizacyjnego otrzymasz od nas UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru);
 6. urząd marszałkowski ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku aktualizacyjnego. Staramy się przyspieszyć ten proces. 90 % wniosków rejestracyjnych i aktualizacyjnych złożonych przez Mk-expert jest rozpatrywane w ciągu 1 tygodnia;
 7. po akceptacji wniosku przez urząd, skontaktujemy się z Tobą ;
 8. pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie.

Jesteśmy tu dla Ciebie !

Obawiasz się kolosalnych sankcji karnych sięgających nawet 1 miliona złotych?

Masz dość biurokracji?

Chcesz mieć pewność, że Twój wniosek aktualizacyjny został poprawnie wypełniony i złożony?

Nie trać czasu!

 

 

     to może być Twój ekspert ds. BDO

Nasze motto:

„Trzeba robić to co się lubi, a wtedy robi się to dobrze!”

 

Chcesz się z nami skontaktować? Użyj poniższego formularza lub po prostu zadzwoń.