Wykreślenie z BDO

WYKREŚLENIE Z BDO

Kiedy należy złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru BDO?

1.

W przypadku, gdy podmiot trwale zaprzestaje prowadzenia działalności (całej firmy) związanej z obowiązkiem wpisu do rejestru.

Znak zapytania

2.

W przypadku wyznaczenia przez producenta sprzętu autoryzowanego przedstawiciela, bowiem autoryzowany przedstawiciel stanowi podmiot, który jest wyznaczony przez wytwórcę do działania w jego imieniu.

Czas pokazał, że w 2019 r. kiedy zrobiło się głośno o BDO, wielu przedsiębiorców zarejestrowało się w bazie. Brak prawidłowej interpretacji niejasnych przepisów spowodował pojawienie się w bazie BDO podmiotów, których niekoniecznie rejestr BDO dotyczy.

Ustawa wskazuje podmioty, które nie mają obowiązku rejestracji w BDO, a co za tym idzie brak obowiązków sprawozdawczych czy ewidencyjnych.

Kto nie podlega obowiązkowi rejestracji w BDO?

 

 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady komunalne i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, małe biura takie jak na przykład kancelarie prawne, biura rachunkowe, biura architektoniczne…);
 2. podmioty mające ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu i/lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
 3. rolnicy wytwarzający odpady, którzy gospodarują na obszarze poniżej 75 ha;
 4. firmy, które zawrą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. Wówczas za wytwórcę odpadów uznaje się podmiot, który świadczy usługę;
 5. firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu.

Termin złożenia wniosku o wykreślenie z BDO

Podmiot ma 14 dni (od trwałego zaprzestania prowadzenia działalności) na złożenie wniosku o wykreślenie, a Marszałek Województwa dokonuje wykreślenia z rejestru BDO w drodze decyzji.

Uwaga !

Ważne!

W momencie zaprzestania prowadzenia działalności w sposób trwały, ale wyłącznie w jednym miejscu prowadzenia działalności danej firmy (funkcjonowanie firmy nie zostaje przerwane) to należy dokonać dezaktywacji miejsca prowadzenia działalności.

Opłata za wykreślenie z BDO

Z uwagi na to, że wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Prawidłowe postępowanie w systemie BDO jest niezbędne, aby uchronić się od kar przewidzianych za niedostosowanie się do przepisów prawa. Pamiętaj, o realizacji obowiązków przedsiębiorcy w zakresie rejestracji działalności w systemie BDO, o właściwej interpretacji pojęć takich jak: wykreślenie z rejestru BDO oraz dezaktywacja miejsca prowadzenia działalności, a także przestrzegaj dozwolonego 14-dniowego terminu na dokonanie wykreślenia z rejestru BDO w przypadku trwałego zaprzestania działalności całej firmy.

Usługa WYKREŚLENIE z BDO obejmuje:

 • konsultację z ekspertem ds. BDO
 • analizę zasadności wykreślenia z BDO
 • konsultacja z ekspertem co do zasadności wykreślenia z BDO
 • przygotowanie i złożenie wniosku o wykreślenie z BDO w Twoim imieniu
 • świadczenie usługi w 100 % online
 • wypełnimy i złożymy wniosek o wykreślenie BDO w Twoim imieniu w ciągu 1 dnia roboczego od dostarczenia kompletu danych

Koszt usługi

300 zł. netto +VAT

100%

PROFESIONALIZMU

Tyle dajemy od siebie.

Jak wygląda proces wykreślenia z BDO przez MK-expert?

 1. podaj NIP działalności oraz adres e-mail;
 2. otrzymasz e-mail z  wygenerowanym pełnomocnictwem gotowym do podpisania profilem zaufanym, pełnomocnictwo jest sporządzone wg. obowiązującego wzoru ustawowego wymaganego przez urząd marszałkowski. Otrzymasz od nas instrukcję podpisania dokumentu;
 3. MK-expert zajmie się opłatą skarbową za pełnomocnictwo, nie musisz jej uiszczać – my zrobimy to za Ciebie bez dodatkowych kosztów;
 4. wskażemy numer rachunku odpowiedniego urzędu, któremu należy uiścić obowiązkową opłatę skarbową za wydanie decyzji o wykreśleniu z BDO;
 5. po złożeniu przez nas wniosku  otrzymasz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Obawiasz się kolosalnych sankcji karnych sięgających nawet 1 miliona złotych?

Masz dość biurokracji?

Chcesz mieć pewność, że Twój wniosek został poprawnie wypełniony i złożony?

                       Nie trać czasu!

to może być Twój ekspert ds. BDO

Nasze motto:

„Trzeba robić to co się lubi, a wtedy robi się to dobrze!”

Chcesz się z nami skontaktować? Użyj poniższego formularza lub po prostu zadzwoń.