ANALIZA POPRAWNOŚCI DANYCH EWIDENCJI ODPADÓW W BDO

 

Usługa obejmuje :

  • konsultacja z ekspertem ds. BDO
  • sprawdzenie poprawności dotychczasowej ewidencji w BDO
  • sprawdzenie zakresu obowiązku ewidencjonowania
  • raport z analizy ze wskazaniem zakresu obowiązków i wyszczególnieniem ewentualnego zastosowania zmian w ewidencji ze zgodnością z aktualnymi przepisami
  • możliwość świadczenia usługi w 100 % online
  • rozpoczęcie analizy do 5 dni roboczych od zamówienia usługi

 

Cena:

od 200 zł netto + VAT

 

Dokonam analizy zgodnie z aktualnymi przepisami zapisanymi w obowiązujących ustawach i przekażę Tobie raport.